Trả lời câu hỏi 1 Bài 8 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 8 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 6:

Người tối cổ là những người như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 8 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 6:

Người tối cổ là người chỉ khác loài vượn chút ít, đã biết đi bằng hai chi sau, dùng hai chi trước để cầm nắm, trán nhô ra phía trước, biết sử dụng những hòn đá, cành cây làm công cụ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status