Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 7 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 5:

Vì sao cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 16 SGK Lịch sử lớp 5:

Cần phải sớm hợp nhất các tổ chức cộng sản để tăng thêm sức mạnh cách mạng, đoàn kết toàn dân giải phóng đất nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status