Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 117 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 7 Trang 117 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 7 trang 117 SGK Toán 9 – Tập 1:

Ta gọi hai đường tròn không trùng nhau là hai đường tròn phân biệt. Vì sao hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 7 trang 117 SGK Toán 9 – Tập 1:

Nếu hai đường tròn có nhiều hơn hai điểm chung thì khi đó hai đường tròn sẽ đi qua ít nhất ba điểm chung. Mà qua 3 điểm phân biệt thì chỉ xác định được duy nhất 1 đường tròn nên 2 đường tròn này không thể phân biệt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status