Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 24 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 – Tập 1:

Với a ≥ 0, b ≥ 0, chứng tỏ √(a² b) = a√b.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 6 trang 24 SGK Toán 9 – Tập 1:

√(a² b) = √(a² ).√b = |a| √b = a√b (do a ≥ 0;b ≥ 0)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status