Trả lời câu hỏi 1 Bài 6 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 6 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5:

Em biết gì thêm về quê hương và thời niên thiếu của Nguyễn Tất Thành?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 6 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 5:

– Nam Đàn – Nghệ An là nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến. Đây cũng là quê hương của cụ Phan Bội Châu.

– Nguyễn Tất Thành có tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung.

– Chứng kiến nỗi khổ cực của đồng bào và những phong trào đấu tranh chống thực dân, Người sớm có chí đuổi thực dân, giành độc lập cho đất nước đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status