Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 25 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 25 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 5: Prôtêin

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 25 SGK Sinh học lớp 10:

Tại sao chúng ta cần ăn prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 25 SGK Sinh học lớp 10:

Prôtêin là một đại phân tử hữu cơ có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự sống. Đơn vị cấu tạo nên prôtêin là các axit amin. Có khoảng 20 loại axit amin tham gia cấu tạo prôtêin. Cơ thể người không tự tổng hợp được tất cả các axit amin mà phải lấy từ bên ngoài. Khi prôtêin được đưa vào sẽ được các enzim phân giải thành các axit amin để hấp thụ tạo ra các loại prôtêin đặc thù cho cơ thể người. Tuy nhiên, mỗi loại thực phẩm chỉ chứa một số loại axit amin nhất định nên để cung cấp được tất cả axit amin cần cho tổng hợp prôtêin thì cần bổ sung từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status