Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 21 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 21 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Bảng căn bậc hai.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tìm:

a) √(9,11);           b) √(39,82).

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 trang 21 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) √9,11 = 3,018

b) √39,82 = 6,310

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status