Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 16 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 16 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 5: Phép quay.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 5 Trang 16 SGK Toán Hình học lớp 11:

Trong hình 1.29 tìm một góc quay thích hợp để phép quay tâm O.

– Biến điểm A thành điểm B;

– Biến điểm C thành điểm D.

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 16 SGK Toán Hình học lớp 11 - Đề bài

Lời giải câu hỏi 1 Bài 5 Trang 16 SGK Toán Hình học lớp 11:

– Biến điểm A thành điểm B: phép quay tâm O góc 45º

– Biến điểm C thành điểm D: phép quay tâm O góc 50º

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status