Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 17 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Số trung bình cộng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 17 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Có tất cả bao nhiêu bạn làm bài kiểm tra ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 trang 17 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Có 40 bạn làm bài kiểm tra

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status