Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 4 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 5:

Nêu những biểu hiện mới về kinh tế ở nước ta cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 4 Trang 10 SGK Lịch sử lớp 5:

– Sau khi thực dân Pháp đặt ách thống trị ở Việt Nam chúng đã khai thác khoáng sản của đất nước ta.

– Chúng xây dựng các nhà máy điện, nước, xi măng, dệt, lập các đồn điền trồng cao su, chè, cà phê, xây dựng đường giao thông vận tải để bóc lột nhân dân.

– Nước ta từ nước nông nghiệp đã bước đầu xuất hiện nền kinh tế công nghiệp và dịch vu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status