Trả lời câu hỏi 1 Bài 35 trang 113 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 35 Trang 113 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 35 Trang 113 SGK Sinh học lớp 6:

Trả lời câu hỏi:

– Hạt đỗ ở cốc nào đã nảy mầm

– Giải thích vì sao hạt đỗ ở các cốc khác không nảy mầm được?

– Kết quả của thí nghiệm cho ta biết hạt nảy mầm cần những điều kiện gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 35 Trang 113 SGK Sinh học lớp 6:

– Hạt ở cốc 3 đã nảy mầm.

– Cốc 1 hạt không nảy mầm được vì để khô, hạt thiếu nước không nảy mầm được.

– Cốc 2 hạt không nảy mầm được vì ngâm trong nước hạt bị thiếu không khí.

– Hạt nảy mầm được cần đủ nước và không khí.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status