Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 12 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tính và so sánh:

√(16.25) và √16 . √25.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Toán 9 – Tập 1:

√(16.25) = √400 = 20

√16.√25 = 4.5 = 20

Vậy √(16.25) = √16.√25

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status