Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 100 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 100 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 3 Trang 100 SGK Toán Hình học lớp 11:

Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α), người ta phải làm như thế nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 3 Trang 100 SGK Toán Hình học lớp 11:

Muốn chứng minh đường thẳng d vuông góc với một mặt phẳng (α), người ta phải chứng minh d vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng (α)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status