Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 27 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 6:

Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 74 SGK Lịch sử lớp 6:

Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn, bảo vệ quyền tự chủ đang được xây dựng của đất nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status