Trả lời câu hỏi 1 Bài 27 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Hoàn thành thống nhất đất nước.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 27 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 5:

Tại sao ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 27 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 5:

– Vì ngày này là ngày dân tộc ta hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước sau bao nhiêu năm dài chiến tranh hi sinh gian khổ.

– Ngày 25/4/1976, nhân dân cả nước phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình, lần đầu tiên được vinh dự cầm lá phiếu bầu Quốc hội thống nhất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status