Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích gì ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 71 SGK Lịch sử lớp 6:

Tiết độ sứ là chức quan của nhà Đường, thể hiện quyền thống trị của nhà Đường đối với An Nam, nay phong cho Khúc Thừa Dụ để chứng tỏ An Nam vẫn thuộc nhà Đường.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status