Trả lời câu hỏi 1 Bài 26 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Tiến vào Dinh Độc Lập.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 26 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 5:

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 26 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 5:

Sự kiện quân ta tiền vào Dinh Độc Lập, cơ quan cao cấp của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua và cách mạng đã thành công.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status