Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 trang 72 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 72 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Thường biến.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 25 Trang 72 SGK Sinh học lớp 9:

Quan sát hình 25 và tìm hiểu 2 ví dụ dưới đây. Từ những quan sát được và từ các tư liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Sự biểu hiện ra ngoài kiểu hình của một một kiểu gen phụ thuộc vào những yếu tố nào? Trong các yếu tố ấy, yếu tố nào được xem như là không biến đổi?

– Thường biến là gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 72 SGK Sinh học lớp 9:

– Sự biểu hiện ra kiểu hình của một kiểu gen phụ thuộc vào cả kiểu gen và môi trường. Trong các yếu tố đó, yếu tố kiểu gen xem như không biến đổi.

– Thường biến là những biến đổi kiểu hình, phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status