Trả lời câu hỏi 1 Bài 25 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Lễ kí Hiệp định Pa-ri.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 25 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 5:

Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện những điều gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 25 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 5:

– Mĩ phải tôn trọng độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam

– Phải rút toàn bộ quân Mĩ và quân đồng minh ra khỏi Việt Nam.

– Phải chấm dứt dính líu quân sự ở Việt Nam.

– Phải có trách nhiệm trong việc xây dựng hòa bình ở Việt Nam.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status