Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 24 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 6:

Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 24 Trang 67 SGK Lịch sử lớp 6:

Nhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh : Nhà Hán tỏ ra bất lực trước những cuộc nổi dậy của nhân dân Giao Châu, nhất là những quận ở xa như Tượng Lâm…

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status