Trả lời câu hỏi 1 Bài 23 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 23 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 6:

Em có nhận xét gì về tính hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 23 Trang 63 SGK Lịch sử lớp 6:

Tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường:

– Chia lại đơn vị hành chính, đặt tên mới.

– Cai trị trực tiếp đến cấp huyện.

– Sửa sang các đường giao thông, xây thành, tăng quân, để nhanh chóng đàn áp những cuộc đấu tranh của nhân dân.

⟹ Nhà Đường siết chặt ách thống trị tàn bạo.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status