Trả lời câu hỏi 1 Bài 21 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542 – 602).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 21 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 6:

Em có nhận xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 21 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 6:

– Chính sách cai trị của nhà Lương đối với Giao Châu vô cùng tàn bạo khiến cho lòng dân oán hận.

⟹ Đây là nguyên nhân dẫn tới các cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống lại ách đô hộ của nhà Lương.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status