Trả lời câu hỏi 1 Bài 20 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI) (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 20 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 6:

Quan sát sơ đồ, em có nhận xét gì về sự biến chuyển xã hội ở nước ta?

THỜI VĂN LANG – ÂU LẠC THỜI KÌ BỊ ĐÔ HỘ
Vua Quan lại đô hộ
Quý tộc Hào trưởng Việt Địa chủ Hán
Nông dân công xã Nông dân công xã
Nông dân lệ thuộc
Nô tì Nô tì

Lời giải câu hỏi 1 Bài 20 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 6:

* Bước sang thời kì bị đô hộ, xã hội nước ta có nhiều biến chuyển:

– Tầng lớp thống trị:

+ Có địa vị và quyền lực cao nhất là không còn là vua nữa mà là quan lại đô hộ.

+ Tầng lớp quý tộc bị mất quyền lực, trở thành những hào trưởng người Việt.

+ Xuất hiện tầng lớp địa chủ người Hán.

– Tầng lớp bị trị:

+ Tầng lớp nông dân công xã trước đây bị phân hóa thành hai bộ phận là: nông dân công xã và nông dân lệ thuộc (nợ nần túng thiếu do bị tước ruộng đất, bị tô thuế nặng,…).

* Nhận xét:

– Do những chính sách cai trị và bóc lột, đặc biệt là cướp đoạt ruộng đất vô cùng tàn bạo của chế độ đô hộ đã đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng.

– Xã hội phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu sắc. Tầng lớp nghèo khổ ngày càng đông đảo.

– Một số quý tộc cũ của Âu Lạc trở thành hào trưởng tuy có cuộc sống khá giả nhưng vẫn có tinh thần dân tộc, là lực lượng quan trọng trong cuộc đấu tranh giành lại độc lập dân tộc.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status