Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5:

Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 5:

Nguyễn Trường Tộ mong muốn được dùng những kiến thức, kinh nghiệm ông học được từ văn minh nước ngoài để canh tân đất nước, giúp đất nước phát triển.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status