Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 6:

Xem lại hình 1 và 2 của bài 1, em có thể nhận biết được trường làng hay tấm bia đá được dựng lên cách đây bao nhiêu năm?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 6 SGK Lịch sử lớp 6:

Nhìn qua thì chúng ta không thể nhận biết được mà phải dựa vào những kí hiệu, những quy định nào đó. Người xưa đã có cách tính và cách ghi thời gian.Xác định thời gian là một nguyên tắc cơ bản quan trọng của lịch sử.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status