Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 55 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 55 SGK toán Hình học lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 2 Trang 55 SGK Toán Hình học lớp 11:

Quan sát các cạnh tường trong lớp học và xem cạnh tường là hình ảnh của đường thẳng. Hãy chỉ ra một số cặp đường thẳng không thể cùng thuộc một mặt phẳng.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 2 Trang 55 SGK Toán Hình học lớp 11:

Học sinh tự quan sát

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status