Trả lời câu hỏi 1 Bài 19 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I – Giữa thế kỉ VI).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 19 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 6:

Em hãy cho biết miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm những quận nào của châu Giao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 19 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 6:

Miền đất Âu Lạc trước đây bao gồm ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam của châu Giao.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status