Trả lời câu hỏi 1 Bài 18 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 18: Máy tăng âm.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 18 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12:

Các mạch tiền khuếch đại, khuếch đại trung gian và khuếch đại công suất có điểm gì giống nhau về chức năng?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 18 Trang 74 SGK Công nghệ lớp 12:

Đều dùng để khuếch đại tín hiệu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status