Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 12

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 12:

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp giống và khác nhau ở điểm nào?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 70 SGK Công nghệ lớp 12:

– Giống nhau: đều là phần phát thông tin.

– Khác nhau:

+ Vô tuyến truyền hình: đường truyền dòng vô tuyến.

+ Truyền hình cáp: đường truyền là dây dẫn tín hiệu.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status