Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 trang 68 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 68 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Quang hợp.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 68 SGK Sinh học lớp 10:

Theo em câu nói: “Pha tối của quang hợp hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng” có chính xác không? Vì sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 68 SGK Sinh học lớp 10:

Pha tối có thể diễn ra ở cả ngoài sáng và trong tối nhưng pha tối chỉ diễn ra khi có đủ nguyên liệu là ATP, NADPH là sản phẩm do pha sáng cung cấp. Mà pha sáng lại là pha phụ thuộc ánh sáng, nếu không có ánh sáng thì pha sáng sẽ không diễn ra và sẽ không có ATP, NADPH để cung cấp cho pha tối. Vì vậy ánh sáng sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới pha tối. Như vậy, câu nói trên là không chính xác.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status