Trả lời câu hỏi 1 Bài 17 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40).

Đề bài câu hỏi 1 Bài 17 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 6:

Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu gì? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 17 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 6:

– Nhà Hán đã gộp Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao nhằm âm mưu xâm chiếm lâu dài nước ta, xoá bỏ tên nước ta, biến nước ta thành bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc.

– Nhà Hán thi hành chính sách đồng hoá, bố trí người Hán cai trị đến cấp quận, dưới quận là huyện, xã các Lạc tướng vẫn trị dân như cũ.

⟹ Cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán: chứng tỏ phong kiến phương Bắc không đủ sức vươn tới cai trị cấp huyện, làng, chạ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status