Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 trang 64 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 64 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Hô hấp tế bào.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 16 Trang 64 SGK Sinh học lớp 10:

Tại sao, tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 64 SGK Sinh học lớp 10:

Tế bào không sử dụng luôn năng lượng của các phân tử glucozơ mà phải đi vòng qua hoạt động sản xuất ATP của ti thể vì:

– Phân tử glucozo có cấu trúc phức tạp, năng lượng trong tất cả các liên kết là rất lớn nên tế bào không thể sử dụng ngay.

– Phân tử glucozo được phân giải qua các hoạt động của ti thể tạo ra ATP. ATP là hợp chất cao năng – đồng tiền năng lượng của tế bào, hợp chất này dễ dàng nhận và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status