Trả lời câu hỏi 1 Bài 16 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 16 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 5:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đề ra nhiệm vụ gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 16 Trang 36 SGK Lịch sử lớp 5:

Đại hội chỉ rõ rằng: để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi, phải phát triển tinh thần yêu nước, đẩy mạnh thi đua, chia ruộng đất cho nông dân.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status