Trả lời câu hỏi 1 Bài 14 trang 57 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 57 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 14 Trang 57 SGK Sinh học lớp 10:

Tại sao cơ thể người có thể tiêu hóa được tinh bột nhưng lại không tiêu hóa được xenlulozơ?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 57 SGK Sinh học lớp 10:

Con người không thể tiêu hóa được xenlulozo vì không có enzym xenlulaza.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status