Trả lời câu hỏi 1 Bài 14 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Thu – Đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 14 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5:

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp có kết cục ra sao?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 14 Trang 32 SGK Lịch sử lớp 5:

Cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp hoàn toàn thất bại:

– Địch chết hơn 3000 tên, bị bắt hàng trăm tên

– 16 máy bay bị bắn rơi, hàng tram xe cơ giới bị phá hủy

– Nhiều tàu chiến, ca nô bị bắn chìm.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status