Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 trang 53 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 53 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 13 Trang 53 SGK Sinh học lớp 10:

Nêu ví dụ về dạng năng lượng trong tế bào.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 53 SGK Sinh học lớp 10:

Năng lượng trong tế bào tồn tại ở nhiều dạng: hóa năng (năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hóa học), điện năng (điện thế chênh lệch ở 2 phía của màng), nhiệt năng,…Trong đó hóa năng là năng lượng chủ yếu của tế bào.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status