Trả lời câu hỏi 1 Bài 13 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 13: Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 13 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 5:

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 13 Trang 28 SGK Lịch sử lớp 5:

Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status