Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Nước Văn Lang.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 6:

Theo em, truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân hồi đó?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 35 SGK Lịch sử lớp 6:

Truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh nói về:

– Hoạt động đắp đê chống lũ lụt (cụ thể là Thủy Tinh cho nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh cho núi cao lên bấy nhiêu), để bảo vệ sản xuất nông nghiệp của nhân dân ta.

– Thể hiện sự đoàn kết của nhân dân Lạc Việt trong việc chống lại thiên nhiên để bảo vệ cuộc sống của mình.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status