Trả lời câu hỏi 1 Bài 12 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 5

Giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 12 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 5:

Vì sao nói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 12 Trang 25 SGK Lịch sử lớp 5:

Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” vì:

– Ngay sau cách mạng, các nước đế quốc cấu kết thế lực phản động bao vây chống phá chính quyền non trẻ.

– Lũ lụt, hạn hán tàn phá nông nghiệp.

– Nạn đói cướp đi sinh mạng hơn 2 triệu đồng bào.

– Hơn 90% đồng bào mù chữ. Tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status