Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 4 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 4 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Căn bậc hai.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 4 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:

a) 9;        b) 4/9;        c) 0,25;        d) 2.

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 4 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 (vì 3² = 9 và (-3)² = 9)

b) Căn bậc hai của 4/9 là 2/3 và (-2)/3 (vì (2/3)² = 4/9 và(-2/3)² = 4/9)

c) Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và -0,5 (vì 0,5² = 0,25 và (-0,5)² = 0,25)

d) Căn bậc hai của 2 là √2 và -√2 (vì (√2)² = 2 và(-√2)² = 2 )

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status