Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 Trang 3 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 3 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Sơ lược về môn lịch sử.

Đề bài câu hỏi 1 Bài 1 Trang 3 SGK Lịch sử lớp 6:

Có gì khác nhau giữa lịch sử một con người và lịch sử xã hội loài người?

Lời giải câu hỏi 1 Bài 1 Trang 3 SGK Lịch sử lớp 6:

– Lịch sử loài người: những hoạt động chủ yếu (ở các lĩnh vực chính trị, xã hội, học thuật,…) của một cá nhân.

– Lịch sử xã hội loài người: toàn bộ hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status