Trả lời câu hỏi Bài 18 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 6

Giải câu hỏi Bài 18 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.

Đề bài câu hỏi Bài 18 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 6:

Vì sao Mã Viện lại được chọn là chỉ huy đội quân xâm lược?

Lời giải câu hỏi Bài 18 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 6:

Mã Viện được chọn làm chỉ huy quân xâm lược vì:

– Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lắm mưu nhiều kế.

– Đã từng chinh chiến ở phương Nam.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status