Tìm và viết các từ r, d hoặc gi và thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa ?

Câu hỏi 2 (Trang 27 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm và viết các từ r, d hoặc gi và thanh hỏi hoặc thanh ngã có nghĩa ? Phần soạn bài Chính tả (Nghe – viết): Trí dũng song toàn trang 27 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :

– Giữ lại để dùng về sau.

– Biết rõ, thành thạo.

– Đồ đựng đan bằng tre nứa, đáy phẳng, thành cao.

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

– Dám đương đầu với khó khăn, nguy hiểm.

– Lớp mỏng bọc bên ngoài của cây, quà.

– Đồng nghĩa với giữ gìn.

Trả lời:

a) Các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r, d hoặc gỉ

– Giữ lại để dùng sau: dành dụm, để dành

– Biết rõ, thành thạo: rành, rành rẽ.

– Đồ đựng đan bằng tre nứa đáy phẳng, thành cao: cái giành

b) Các từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã.

– Dám đương đầu với khó khăn nguy hiểm: dũng cảm

– Lớp mỏng bọc bên ngoài của cây, quả: vỏ

– Đồng nghĩa với giữ gìn: bảo vệ

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status