Tìm thêm tên riêng trong bài chính tả, nêu cách viết tên riêng nói trên ?

Câu hỏi 1: (Trang 33 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) –  Tìm thêm tên riêng trong bài chính tả, nêu cách viết tên riêng nói trên ? Phần soạn bài chính tả (Nghe-Viết): Ê-đi-xơn trang 33 SGK tiếng việt tập 2.

Trả lời:

– Tên riêng trong bài chính tả là: Ê-đi-xơn.

– Tên riêng Ê-đi-xơn được viết như sau: chữ Ê viết hoa, sau đó có gạch nối giữa các tiếng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status