Tìm thêm những quan hệ từ và cặp quan hệ từ dùng để nối các vế câu có quan hệ nguyên nhân – kết quả?

Câu hỏi 2 (Trang 33 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm thêm những quan hệ từ và cặp quan hệ từ dùng để nối các vế câu có quan hệ nguyên nhân – kết quả? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 21) trang 33 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

– Các quan hệ từ: vì, bởi vì, nhờ, nên, cho nên, do vậy,…

– Cặp quan hệ từ: vì … nên, bởi vì … cho nên, tại vì … cho nên, nhờ … mà, do … mà

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status