Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau?

Câu hỏi 2: (Trang 18 SGK tiếng việt lớp 3 tập 1) –  Tìm tên riêng trong bài chính tả? phần soạn bài chính tả nghe viết Cô giáo tí hon trang 18 SGK tiếng việt tập 1.

Trả lời:

a) xét, sét : xét hỏi, xem xét; sét gỉ, sấm sét.

xào , sào : xào nấu, xào xáo; sào ruộng, cây sào.

xinh, sinh : xinh đẹp, tươi xinh; học sinh, sinh đẻ.

b) gắn, gắng : gắn bó, hàn gắn; gắng sức, cố gắng.

nặn, nặng : nặn tượng, bóp nặn; nặng nhọc, việc nặng.

khăn, khăng : khăn áo, đội khăn; khăng khăng, chơi khăng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status