Tìm câu khiến trong những đoạn trích sau ?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 88 SGK Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2) – Câu in nghiêng dưới đây được dùng làm gì ? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Câu khiến trang 87 – 89 SGK Tiếng việt 4 Tập 2.

a) Cuối cùng, nàng quay lại bảo thị nữ:
– Hãy gọi người hàng hành vào cho ta!

LỌ NƯỚC THẦN

b) Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay nói nựng: “Có đau không, chú mình? Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé! Đừng có nhảy lên boong tàu!”

HÀ ĐÌNH CẨN

c) Con rùa vàng không sợ người, nhô thêm nữa, tiến sát về phía thuyền vua. Nó đứng nổi lên mặt nước và nói:

– Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!

SỰ TÍCH HỒ GƯƠM

d) Ông lão nghe xong, bảo rằng:
– Con đi chặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta.

CÂY TRE TRĂM ĐỐT

Trả lời:

Những câu khiến trong đoạn trích:

– Đoạn a: – Hãy gọi người hàng hành vào đây cho ta!

– Đoạn b: – Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé! Đừng có nhảy lên boong tàu!

– Đoạn c: – Nhà vua hoàn lại gươm cho Long Vương!

– Đoạn d: – Con đi nhặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status