Tìm các vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu sau?

Câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 33 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Tìm các vế câu chỉ nguyên nhân, chỉ kết kết quả và quan hệ từ, cặp quan hệ từ nối các vế câu này trong những ví dụ sau? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 21) trang 33 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo
Cho nên tôi phải băm bèo, thái khoai

CA DAO

b) Vì nhà nghèo quá, chú phải bỏ học.

TRINH ĐƯỜNG

c) Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm.

TRỊNH MẠNH

Trả lời:

a) Bởi chưng bác mẹ tôi nghèo – Vế NN (nguyên nhân)

Cho nên tôi phải băm bèo thái khoai – Vế KQ (kết quả)

b) Vì nhà nghèo quá – Vế NN

chú phải bỏ học. – Vế KQ

c) Lúa gạo quý – Vế NN

vì ta phải đổ bao mồ hôi mới kiếm ra được – Vế KQ

Vàng cũng quý – Vế NN

vì nó rất đắt và hiếm. – Vế KQ

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status