Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả?

Câu hỏi 4 – Luyện tập (Trang 34 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả? Phần soạn bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (Tuần 21) trang 34 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

a) Vì bạn Dũng không thuộc bài …

b) Do nó chủ quan …

c) … nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Trả lời:

a) Vì bạn Dũng không thuộc bài nên bạn ấy bị điểm kém.

b) Do nó chủ quan nên nó luôn thất bại.

c) Nhờ bạn bè giúp đỡ thường xuyên nên Bích Vân đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status