Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh?

Câu hỏi 2 (Trang 26 SGK Tiếng Việt Lớp 5 Tập 2) – Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh? Phần soạn bài Tập đọc: Trí dũng song toàn trang 26 SGK Tiếng việt 5 Tập 2.

Trả lời:

Một đại thần nhà Minh ra vế đối: “Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc” ngầm ngạo mạn nhắc lại chuyện Mã Viện dẹp cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng. Giang Văn Minh đã cứng cỏi đối lại ngay: “Bạch Đằng thuở trước máu còn loang” nhằm nhắc lại việc quân cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status